Hulp om het gesprek aan te gaan

Kennisplatform KEES heeft twee instrumenten ontwikkeld. Deze training over scheiden helpt hulpverleners om een inschatting te maken van de scheidingsproblematiek. Met deze training leer je deze instrumenten op de juiste manier in te zetten in het gesprek met je client.

Ouders beter kunnen begeleiden

De trainingsmodule van !JES helpt je als professional om ouders te begeleiden in het veranderend ouderschap, de ontwikkeling van een visie op echtscheiding en praktische handvatten om met ouders om te gaan.

Werken aan duurzaam ouderschap

Wat doe je als een ouder ongerust is en vreest voor geweld door de andere ouder. Hoe raak je zelf als hulpverlener niet meegezogen in het conflict. En wat heb je nodig om onpartijdig te blijven?
De training over scheiden ‘Werken aan duurzaam ouderschap’ leert je hier mee omgaan.

Bij (voorkomen van) conflictscheidingen

Hoe ga je als professional om met complexe scheiding? Hoe blijf je hierin onpartijdig en neutraal. En hoe hou je tijdens de gesprekken de juiste focus op de kinderen? De trainingen van Samen Veilig en SCHIP geven je hierin de juiste handvaten, kennis en begeleiding. Daarnaast kan de methodiek van ONS je hierbij helpen.

Handreiking Scheiden zonder Schade

Het programma Scheiden zonder Schade heeft een handreiking geschreven voor gemeenten over het bieden van hulp aan ouders en kinderen in een scheiding. Deze handreiking geeft inzicht in waarom gemeentenbeleid zouden moeten ontwikkelen rondom dit thema, het toegankelijk houden van de zorg en tips over het signaleren van problematiek in een vroegtijdig stadium.

Het is geen training of cursus over scheiden maar kan wel handvaten bieden.

Word zelf een gecertificeerd trainer

Naast het volgen van trainingen en cursussen, is het ook mogelijk zelf trainer te worden. Voor verschillenden trainingen is hiervoor een programma beschikbaar.